GRUPPI ELETTROGENI MARINI d'EMERGENZA

50 Hz


Image on PHD7A T UCM274D 1500 RCPHD7A T / UCM274D 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
60 – 70 kWe
75 – 87 kVA
SCARICA
Image on PHD7A T UCM274E 1500 RCPHD7A T / UCM274E 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
76 – 90 kWe
95 – 112 kVA
SCARICA
Image on PHD7A T UCM274F 1500 RCPHD7A T / UCM274F 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
91 – 104 kWe
113 – 130 kVA
SCARICA
Image on PHD7A T UCM274G 1500 RCPHD7A T / UCM274G 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
100 – 104 kWe
125 – 130 kVA
SCARICA

Image on PHD13MG HCM434F 1500 RCPHD13MG / HCM434F 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
240 – 248 kWe
300 – 310 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM434F 1500 RCPHD13MG / HCM434F 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
240 – 248 kWe
300 – 310 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1500 RCPHD13MG / HCM534C 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
272 – 274 kWe
340 – 342 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1500 RCPHD13MG / HCM534C 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
272 – 274 kWe
340 – 342 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1500 RCPHD13MG / HCM534D 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
275 – 275 kWe
343 – 343 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1500 RCPHD13MG / HCM534D 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
275 – 275 kWe
343 – 343 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1500 RCPHD13MG / HCM534C 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
272 – 304 kWe
340 – 380 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1500 RCPHD13MG / HCM534C 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
272 – 304 kWe
340 – 380 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1500 RCPHD13MG / HCM534D 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
324 – 332 kWe
405 – 415 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1500 RCPHD13MG / HCM534D 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
324 – 332 kWe
405 – 415 kVA
SCARICA
Image on PHD16MG HCM534D 1500 RCPHD16MG / HCM534D 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
324 – 344 kWe
405 – 430 kVA
SCARICA
Image on PHD16MG HCM534E 1500 RCPHD16MG / HCM534E 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
352 – 404 kWe
440 – 505 kVA
SCARICA
Image on PHD16MG HCM534F 1500 RCPHD16MG / HCM534F 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
404 – 414 kWe
505 – 517 kVA
SCARICA

Image missingPHS6R / HCM634H2 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
501 – 503 kWe
626 – 628 kVA
SCARICA
Image on PHS6R2 HCM634H2 1500 RCPHS6R2 / HCM634H2 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
587 – 589 kWe
733 – 736 kVA
SCARICA
Image on PHS12A2 HCM634J2 1500 RCPHS12A2 / HCM634J2 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
662 – 663 kWe
827 – 828 kVA
SCARICA
Image on PHS12R PM734E2 1500 RCPHS12R / PM734E2 1500 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1500Radiator cooled380 – 690 V
1047 – 1051 kWe
1308 – 1313 kVA
SCARICA

Image on PHS16R PM734E2 1500 RC  PHS16R / PM734E2 1500 RC       1500 Radiator cooled   380 – 690 V     1406 – 1408 kWe   SCARICA

       Power House Marine Auxiliary Genset                          1757 – 1760 kVA

 

60 Hz


Image on PHD7A T UCM274D 1800 RCPHD7A T / UCM274D 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
86 – 88 kWe
107 – 110 kVA
SCARICA
Image on PHD7A T UCM274E 1800 RCPHD7A T / UCM274E 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
100 – 105 kWe
125 – 131 kVA
SCARICA
Image on PHD7A T UCM274F 1800 RCPHD7A T / UCM274F 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
106 – 107 kWe
132 – 133 kVA
SCARICA
Image on PHD7A T UCM274G 1800 RCPHD7A T / UCM274G 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
107 – 107 kWe
133 – 133 kVA
SCARICA
Image on PHD9MG HCM434E 1800 RCPHD9MG / HCM434E 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
230 – 230 kWe
287 – 287 kVA
SCARICA

Image on PHD13MG HCM434F 1800 RCPHD13MG / HCM434F 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
292 – 316 kWe
365 – 395 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM434F 1800 RCPHD13MG / HCM434F 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
292 – 316 kWe
365 – 395 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1800 RCPHD13MG / HCM534C 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
322 – 323 kWe
402 – 403 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1800 RCPHD13MG / HCM534C 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
322 – 323 kWe
402 – 403 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1800 RCPHD13MG / HCM534D 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
324 – 324 kWe
405 – 405 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1800 RCPHD13MG / HCM534D 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
324 – 324 kWe
405 – 405 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1800 RCPHD13MG / HCM534C 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
345 – 361 kWe
431 – 451 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534C 1800 RCPHD13MG / HCM534C 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
345 – 361 kWe
431 – 451 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1800 RCPHD13MG / HCM534D 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
362 – 362 kWe
452 – 452 kVA
SCARICA
Image on PHD13MG HCM534D 1800 RCPHD13MG / HCM534D 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
362 – 362 kWe
452 – 452 kVA
SCARICA
Image on PHD16MG HCM534D 1800 RCPHD16MG / HCM534D 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
370 – 425 kWe
462 – 531 kVA
SCARICA
Image on PHD16MG HCM534E 1800 RCPHD16MG / HCM534E 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
447 – 448 kWe
558 – 560 kVA
SCARICA

Image on PHS6R2 HCM636K2 1200 RCPHS6R2 / HCM636K2 1200 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1200Radiator cooled416 – 600 V
455 – 460 kWe
568 – 575 kVA
SCARICA
Image on PHS6R HCM634G2 1800 RCPHS6R / HCM634G2 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
577 – 577 kWe
721 – 721 kVA
SCARICA
Image on PHS12A2 HCM634J2 1800 RCPHS12A2 / HCM634J2 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
763 – 766 kWe
953 – 957 kVA
SCARICA
Image on PHS12R PM736F2 1200 RCPHS12R / PM736F2 1200 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1200Radiator cooled416 – 600 V
780 – 785 kWe
975 – 981 kVA
SCARICA
Image on PHS16R PM736G2 1200 RCPHS16R / PM736G2 1200 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1200Radiator cooled416 – 600 V
1040 – 1047 kWe
1300 – 1308 kVA
SCARICA
Image on PHS12R PM734E2 1800 RCPHS12R / PM734E2 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
1172 – 1178 kWe
1465 – 1472 kVA
SCARICA

Image on PHS16R PM734G2 1800 RCPHS16R / PM734G2 1800 RC

Power House Marine Auxiliary Genset

1800Radiator cooled416 – 600 V
1572 – 1578 kWe  SCARICA
1965 – 1972 kVA